Kuverte

Kuverte su proizvod široke primjene u svakodnevnom poslovanju, od slanja službene korespondencije i računa za što se koriste obične kuverte, do slanja dokumenata i proizvoda koji zahtijevaju posebnu zaštitu za što se koriste jastučne kuverte. Zahvaljujući vlastitoj proizvodnji običnih kuverata u mogućnosti ste odgovoriti na sve zahtjeve kupaca. Bilo da se radi o običnim kuvertama različitih formata i gramature, načina lijepljenja i vrsti proreza, s tiskom ili bez, ili o kuvertama specijalne namjene poput kuverti vrećica ili kuverti sa zračnim jastucima, u mogućnosti smo isporučiti različite sortirane vrste i količine ovisno o individualnim potrebama svakog ureda.

Kuverte obične

Kuverte vrećice

Kuverte sa zračnim jastucima