Upaljači

U kućanstvu, pušačima i za razne potrebe upaljači su korisno i povoljno sredstvo za upotrebu plamena kada je to potrebno. Zbog svoje malene izrade i lakoće upaljači su vrlo jednostavan i povoljan medij promocije poduzeća, proizvoda ili usluge u čiju se svrhu sve više koriste. U ponudi imamo kvalitetne upaljače s mogućnošću tiska vašeg logotipa, ponude ili poruke. Pored funkcionalnosti i upotrebljivosti, prilikom biranja upaljača možete se voditi prema tehničkim karakteristikama poput vrste, materijala izrade, boje, mehanizma i slično.