Pregrade

Izrađeni od plastike ili kartona, univerzalnom perforacijom i u raznim bojama pregrade za registratore namijenjeni su sortiranju Vaših dokumenata u registratore prema željenom kriteriju. Pregradnim kartonom razdvojite ili posebno označite sortirane dokumente u registru te upišite bitne podatke za kvalitetniju sistematizaciju sadržaja. Dimenzije su prilagođene A4 formatu dokumenata. Plastične pregrade raznih dimenzija sadrže prazan prostor za upis sadržaja i otisnute margine 1-10 ili 1-12. Deli kartonske pregrade dolaze u dimenzijama prilagođenima A4 formatu s otisnutim brojevima i velikim praznim prostorom za upis sadržaja i opisa u raznim bojama poput crvene, plave, zelene i drugih. Trebate li voditi evidenciju na mjesečnoj bazi, za Vas je Deli plastična pregrada s potisnutim mjesecima i praznim prostorom univerzalne perforacije, a u slučaju razvrstavanja prema abecedi naručite kartonsku pregradu s 25 listova.