Beskonačni papir

Beskonačni (bianco) papiri namijenjeni su za ispis dokumenata na matričnim, igličnim pisačima pomoću kojih se postižu najefikasniji rezultati produkcije željenih dokumenata. Široku ponudu bianco papira s vodilicama čine paketi papira veličine 234 mm x 12". Beskonačni papiri idealan su izbor papira za rad u slučajevima kada Vam je potreban ispis dokumenata u više identičnih kopija. Dostupni u kutijama koje sadrže 500, 750, 1000 ili čak 2000 araka beskonačnog papira s pripadajućim originalnim papirom bez kopije ali i u varijanti s jednom, dvije ili tri kopije, paketi beskonačnih papira u našoj ponudi najbolje će poslužiti svojoj svrsi u evidentiranju i rješavanju Vaših najzahtjevnijih poslovnih zadataka i izazova. Za još bolju organizaciju i pregledan uvid u Vaše dokumente izaberite i pripadajuću mapu za odlaganje beskonačnih papira dostupnih u tri formata: 12" x 234 mm, 12" x 380 mm, te 12" x 420 mm.