Špage

Kudeljna špaga u potpunosti je prirodni proizvod dobiven preradom vlakana industrijske konoplje. Špaga se široko i često upotrebljava u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji za vezivanje i privezivanje biljaka i ostalih proizvoda. Kudeljna špaga izrađena je od neotrovnih materijala pa je samim time sigurna za korištenje. Ovisno o potrebi pronađite i naručite smeđu špagu tanke, srednje ili debele debljine špage željene dužine. Špage mogu poslužiti i u kuhinji prilikom pripreme jela kao korisno pomagalo za vezivanje mesa. Osim kudeljih špaga za potrebe privezivanja nudimo Vam i kvalitetno klupko jutenog veziva izgrađeno od prirodnog vlakna (jute). Uobičajeno se koristi za privezivanje raznih biljaka i biljnih dijelova vinove loze a od velike koristi može biti i u kućanstvu za razna druga vezanja npr. vreća, paketa, namirnica i slično.