Akcije i popustiAkcije i popusti Tinte i toneriTinte i toneri

Adapteri audio-video

Na današnjim uređajima poput monitora, laptopa, projektora ili različtih uređaja za reprodukciju glazbenih sadržaja možemo naći više vrsta audio-video konektora. Ponekad će se pojaviti potreba za spajanje audio-video konektora sa uređajem uz pomoć kabela koji imate, ali isto možda neće biti moguće. Razlog tome je jer jedna strana kabela ne odgovara konektoru uređaja. U tom slučaju nije uvijek potrebno kupovati novi kabel već je dovoljno na postojeći kabel priključiti odgovarajući audio-video adapter koji će omogućiti funkciju postojećeg konektora. Prije same kupnje prepoznavanje ispravnog priključka presudno je za odabir ispravnog adaptera. U širokoj ponudi navedenog segmenta raspolažemo adapterima HDMI i DVI adapterima kao i spojnicama i razdjelnicima za razne tipove audio-video konektora.