POS ladice

Ladica za novac omogućuje pohranu papirnatog novca, kovanica, računa i drugih vrijednih predmeta, pružajući ključnu sigurnost i organizaciju Vašeg prodajnog mjesta i POS sustava. U uobičajenom programu za postavljanje sustava za prodaju, pisač računa šalje signal u ladicu za novac, pokrećući ga da se otvori samo kada je to potrebno. Na taj se način smanjuje količina kontakta zaposlenika s novcem i drugim dragocjenostima. Također, smanjuje se rizik zaposlenika uzimajući novac iz ladice bez evidencije i vlasnikove suglasnosti. Većina POS ladica za novac su vrlo slične, s određenim varijacijama u broju razdjelnika, težini plastike i položaju pretinaca u ladici. Ponuda navedenog segmenta obuhvaća Bixolon ladice za POS sustav koje dolaze sa priključkom na printer, podešavajućim pretincima za novčanice i kovanice i metalnim konstrukcijama u raznim bojama.